Fastighetskommittén

Ordförande Ola Forslund, mobil 0708 281801, olfors@hotmail.se

Kommitténs arbetsutskott
Ted Elfström
Lennart Karlsson
Leif Lundin
Gert Svensson
Sture Olsson

Fastighetskommittén har som uppdrag att samordna och/eller utföra underhåll och utveckling av såväl  klubblokaler som klubbhusområde.

SYFTE
Att verka för positiv utveckling av klubbhus och klubbhusområde

MÅL
Att genom trivsam samvaro och i olika projektgrupper nå de mål vi gemensamt ställer upp och därmed arbetar för kommitténs syften.

 

I höstens arbetsgrupp ingår 22 personer med kunnande och erfarenhet inom byggverksamheter.
Som en egen projektgrupp kallad Gröna Gruppen ingår 4 personer som därutöver tar hjälp av ytterligare personer för t.ex. bevattningsuppdrag.

Samordnare blommor o planteringar: Ingegerd Svensson, Bim Eklundh, Elisabeth Nygren, Göran Tjäder