Damgolfen

Välkommen till Damernas onsdagsgolf!

Är du ny medlem på klubben? Kom med i gänget, vi hjälper dig att komma igång! Damkommittén eller Reception/shop

På onsdagar spelar vi 9 håls tävlingar förutom  numera Ohemliga Resan. Dessa spelas över 18 hål.Det är såklart helt ok att spela vidare efter 9 hål förutsatt att du signerar och lämnar in ditt scorekort först.

KLASSER Vi har två klasser, A och B. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att under pågående säsong förändra intervallerna för klassindelningen.

PRISTAGARE/PRISUTDELNING Vi tillämpar Spel och Tävlingshandboken när det gäller priser och fördelning 3.8.2 Priser och rekommenderad fördelning: I tävlingar bör man ha ett prisbord som ger ett pris till varje påbörjat 7-tal deltagare.

Det är tillåtet med vidtalat ombud för avhämtning av pris. Damkommitten kan inte vara ombud.

Kostnad: 50 SEK

Starttider: Under vårsäsongen ligger första starten 16:20 – det är ljust längre på kvällarna och då lättare för många att komma ifrån hoppas vi. Sista starttid är då 18:20
Dom sista rundorna i höst startar vi 15:40 (första boll) till 17:40 (sista boll) – det blir fort mörkt på hösten. Vi hoppas att denna lösning kan hjälpa oss lite!

Anmälan:  Anmälan görs via GIT – du anger tidig eller sen start och senast tisdagen innan tävling så får du mail om lottad starttid. Det går förstås bra att kontakta shopen i händelse av att tiden behöver ändras.

Stegen: Samtliga rundor över säsongen kommer att räknas, även närvaropoäng.

Eclectic tävling: Damgolfens Eclectic är en 'multigolfrunda' - en s k Running Eclectic - som resulterar i en 18-håls idealrond per deltagare. Tävlingen pågår från den första singeltävlingen till den sista singeltävlingen och alla Damgolfens singeltävlingar på onsdagar är grund för scoren. Målet är att för varje hål markera den lägsta scoren under tiden tävlingen pågår. Första gången vi spelar hål 1-9 resp 10-18 noteras antalet slag för alla spelade hål. (OBS! Damkommittén gör detta första gången, så därför noterar du på ditt scorekort, att du vill delta i tävlingen, samt betalar avgiften till tävlingsledningen) Därefter får scoren för vart och ett av hålen ändras en gång! 


Efter varje onsdagsrunda avgör du som deltagare om du vill ändra något/några hål på 'Eclectic-scorekortet'. Antal slag (brutto) på hålet skall skrivas upp och signeras av markören. Deltagarens hcp den 1/9 blir spelhandicap för hela Eclectic-ronden. Tävlingsledare är Eva Lomander,eva.lomander@hotmail.com  0707-334459.