Resultat serietävling

1.  Under säsongen genomförs seriespel där poäng utdelas vid varje tävling. Under året spelas en serie över 18 hål varav de 4 bästa räknas samt en serie över 9 hål med varav de 9 bästa räknas. Spelare med de 18 lägsta sammanlagda poängen i respektive serie är kvalificerade till A-final för respektive 18 och 9 hål.  Övriga spelare går till B-final. De tävlingar som ingår framgår av tävlingsprogrammet.

2. Poäng utdelas så att lägst antal nettoslag erhåller poäng 1. Näst lägst antal nettoslag erhåller poäng 2, osv. Om flera spelare har samma antal nettoslag erhåller de samma poäng. 

T.ex:  Lägst antal nettoslag är 85 - erhåller poäng 1. Det är två spelare med samma antal nettoslag 85. Båda erhåller poäng 1 fast de i resultatlistan skiljs åt där den ena har placering 1 och den andra placering 2 beroende på att den ena har lägre spelhcp än den andra.

Näst lägst antal nettoslag är 87. Det finns tre spelare som har 87. Alla erhåller poäng 2.  .....och så vidare ner till sista plats.

Resultat från årets pågående serietävling 9 respektive 18 hål hittar du under sidan Resultat Antikrundan  för aktuellt år i kolumnen till vänster.