Information

Antikrundan är öppen för spel för medlemmar i Torslanda Golfklubb i ålder från H55+.

Per Ljungberg ansvarar för Antikrundan.

Per Ljungberg ansvarar för Antikrundan.

Välkommen till säsongen 2020

 

 

Säsongen 2020 är lite annorlunda jämfört med tidigare år. Pga Corona har vi inga gemensamma prisutdelningar efter våra tävlingar. Priser utdelas men får hämtas i shopen. Vi startar ej heller från 2 hål utan efter varandra.

Viktigt - sista dag för anmälan till tävlingar är fredag 24.00 veckan innan tävling.

Välkommen till Antikrundan 2020
Per Ljungberg

 1. Alternativ 1 för scorekort: 
  Om du har OnTag scorekorts-app i din telefon och kan använda den hämtar du upp ett tävlingsscorekort och för detta för alla i bollen. Scoren skall gå rätt in i tävlingsprogrammet. Dock är appen full med buggar och fungerar inte alltd.

 2. Backup för scorekort:
  Det finns ett scorekort för varje boll utanför tävlingsexp. Först startande i bollen hämtar detta. För scoren för alla i bollen på detta kort. Efter tävlingen lägg scorekortet i lådan utanför tävlingsexp.

 3. Resultatlista publiceras på mingolf.se

 4. Prisutdelning - då vi inte har tillåtelse att arrangera gemensamma prisutdelningar kommer priser att delas i form av presentkort i shopen. Du kan hämta ditt pris i shopen veckan efter tävlingen.
  Priser som utdelas: 
  upp till 39 anmälda = 4 priser
  40-49 anmälda = 5 priser
  50-59 anmälda = 6 priser
  60-69 anmälda = 7 priser
  mer än 69 anmälda = 8 priser

Välkomna 
Per Ljungberg

 

 Olika tävlingar 2020

1.  Under säsongen genomförs en serietävling/Order of Merit i form av poängbogeytävlingar. Under året spelas en serie över 18 hål varav de 2 bästa av 4 räknas samt en serie över 9 hål varav de 4 bästa av 7 räknas. Spelare med de 18 högsta sammanlagda poängen i respektive serie är kvalificerade till A-final för respektive 18 och 9 hål, förutsatt att de spelat minst 2 st 18-hålare respektive 3 st 9-hålare. Om det finns flera spelare på 18:e plats som har samma poäng går samtliga till A-final. Övriga spelare oavsett antal spelade tävlingar kan anmäla sig till B-final. De tävlingar som ingår framgår av tävlingsprogrammet.

2. Tävlingar som ingår i seriespelet hanteras som poängbogeytävling avseende poängen i seriespelet men den aktuella tävlingsdagen spelas alla tävlingar som slaggolf.

 

3. Eclectictävling genomförs där alla tävlingar som ingår i Order of Merit ingår. Bästa nettoresultat för varje hål räknas.

4. Matchspelstävling anordnas under säsongen. Se under flik Matchspel.

5. 2 st endagarsresor till annan bana arrangeras under året. Dessa tävlingar ingår i serietävlingen 18 hål. Ej under 2020.

6. Antikrundan spelar varje år en tävling tillsammans med Eternellerna på St. Lundby GK. Gratis greenfee. Ej under 2020.


Anmälan till våra serietävlingar

Anmälan till nästkommande tävling skall ske senast klockan 24.00, fredag innan respektive tävling. Anmälan kan göras på nätet/Min Golf. Alternativt kan du besöka eller ringa receptionen på Torslanda GK, 031-92 00 24 för att anmäla dig. Efteranmälan kan ev. göras. Skicka mail till tävlingsledaren som anges på tävlingen. Om plats finns sätts du in i tävlingen.

Vid anmälan kan du begära tidig/sen start. Valfri tee kan väljas av samtliga spelare mellan 57 eller 48.

Startavgift 30 kr betalas i samband med anmälan.

Varje 9-hålstävling avslutas med förbrödring och prisutdelning när alla har spelat färdigt (ej under Corona). Förutom pris till plats 1-4 delas pris ut till plars 20, 30, 40 och 50 förutsatt att man är närvarande vid prisutdelningen. (Ej under Corona) Prisutdelning för 18-hålstävlingar sker vid nästkommande 9-hålstävling (ej under Corona).


Vem är vem i Antikrundan!

Undrar du hur någon ser ut eller vad den heter? Gå in på sidan Vem är vem så har du bild på alla. Om du är nybliven i vårt kamratgäng tar du kontakt med Bengt Wester (bengt@tidningen.se) som ser till att du blir fotad och kommer in på sidan.

 


Ansvarig för Antikrundan
är Per Ljungberg, 031 - 92 17 15, 0704 - 38 88 33, perljungberg2@gmail.com som till sin hjälp har Martin Bergström, Per-Olof Johansson, Kjell Jonsson, Richard Lindefelt, Åke Svensson, Jan Svensson, Aste Olindersson, Bengt Wester, Alf Liikama med flera som ställer upp då och då.