Information

Antikrundan är öppen för spel för medlemmar i Torslanda Golfklubb i ålder från H55+.

Per Ljungberg ansvarar för Antikrundan.

Per Ljungberg ansvarar för Antikrundan.

Välkommen till säsongen 2020

 

Så får vi äntligen starta Antikrundans tävlingar, dock under vissa förutsättningar. Vi får inte starta från två hål, vi får inte ha gemensamma prisutdelningar och vi kan inte lotta på traditionellt sätt utan får spela med valfri start o partner - VSOP. VSOP gäller i första hand till 15/8 men kan förlängas.

Detta påverkar anmälningsrutiner och spelprogram. Läs följande text för att se det nya som gäller. Planera i tid med din anmälan till tävlingar då det är tjockt på banan och ju senare du är desto svårare med att få tid till tävlingsdagen.

Välkommen till Antikrundan 2020
Per Ljungberg

Så här går du till väga när du skall spela Antikrundan V.S.O.P. oavsett om du har spelpartner eller ej.

OBS!!!!! Du skall INTE anmäla dig till tävlingen innan du har bokat in en speltid. Först när du har en speltid skall du anmäla dig!!!!! Läs instruktioner nedan!!!

Det är valfri tee för alla men endast mellan tee 48 (röd) och 57 (gul). Klicka i rätt rutan vid anmälan

Alternativ 1 anmälan: Du har ingen partner att spela med.

1. Har du ingen partner att spela med så skickar du omgående ett mail till perljungberg2@gmail.com och säger vilken tävling du vill spela och söker spelpartners till. Du måste ange ditt golf-id och om du eventuellt är vardagsmedlem. Du får ännu inte anmäla dig till tävlingen.
I tur och ordning efter inkomna anmälningar bildas 3-bollar. När en 3-boll bildats bokar Per in en tid mellan 0900-1100 och meddelar berörda spelare. Ju senare man talar om att man söker partner desto svårare blir det att få speltid och medspelare.

2. När du vet att du har fått en speltid så gäller punkt  2-7 nedan, dvs var och en i bollen anmäler sig själv till tävlingen i Min Golf och där betalar startavgiften 30 kr. Har du problem med att betala i Min Golf får du göra anmälan i receptionen på klubben och då betala.

Alternativ 2: Du har partners att spela med.

 1. Någon i gruppen som skall spela ihop tar på sig ansvaret och bokar in en valfri tid för alla spelare i bollen. Det finns inga reserverade tider för tävlingen. Det skall vara minst 1 Antikrundespelare till i bollen. Det kan vara 2-4 spelare i bollen. Vill ni blockera någon plats i bollen ber ni receptionen.

 2. När du vet att tidbokning gjorts skall varje spelare i bollen själv anmäla sig till tävlingen via Min Golf, där man också betalar sin startavgift 30 kr. Har du problem med att betala i Min Golf får du göra anmälan på klubben i receptionen och där betala.
  Anmälan och betalning skall vara gjord senast en dag före tävlingsdag. 

 3. Alternativ 1 för scorekort:
  Om du har OnTag scorekorts-app i din telefon och kan använda den hämtar du som vanligt upp ett scorekort i appen. Det publiceras inga tävlingsscorekort utan du hämtar ett scorekort för en vanlig sällskapsrond.
  För scoren i On Tag och skicka efter tävlingen scorekortet per mail till perljungberg2@gmail.com. Det finns en sådan funktion i appen.
 4. Alternativ 2 för scorekort:
  Har du problem med att använda ON Tag scorekortsappen så ber du receptionen skriva ut scorekortet för bollen alternativt skapar du ett ett eget.  För scoren för de som ej använder appen. Efter tävlingen signera, tag en bild på scorekortet och skicka in till tävlingsledaren perljungberg2@gmail.com. 

 5. Alternativ 3 för scorekort:
  Om du inte vet hur man fotar och skickar scorekort per mail så lägger du scorekortet i den låda som finns utanför tävlingsexpeditionen.

 6. Resultatlista publiceras på mingolf.se

 7. Prisutdelning - då vi inte har tillåtelse att arrangera gemensamma prisutdelningar kommer priser att delas i form av presentkort i shopen. Du kan hämta ditt pris i shopen veckan efter tävlingen.
  Priser som utdelas: 
  upp till 39 anmälda = 4 priser
  40-49 anmälda = 5 priser
  50-59 anmälda = 6 priser
  60-69 anmälda = 7 priser
  mer än 69 anmälda = 8 priser

 

 Följande info är pga coronaproblematiken appllicerbart endast i delar och gäller under normala förhållanden.

 

 Olika tävlingar

1.  Under säsongen genomförs en serietävling/Order of Merit i form av poängbogeytävlingar. Under året spelas en serie över 18 hål varav de 4 bästa av 7 räknas samt en serie över 9 hål varav de 10 bästa av 14 räknas. Spelare med de 18 högsta sammanlagda poängen i respektive serie är kvalificerade till A-final för respektive 18 och 9 hål, förutsatt att de spelat minst 4 st 18-hålare respektive 9 st 9-hålare. Om det finns flera spelare på 18:e plats som har samma poäng går samtliga till A-final. Övriga spelare oavsett antal spelade tävlingar kan anmäla sig till B-final. De tävlingar som ingår framgår av tävlingsprogrammet.

2. Tävlingar som ingår i seriespelet hanteras som poängbogeytävling avseende poängen i seriespelet men den aktuella tävlingsdagen spelas alla tävlingar som slaggolf.

 

3. Eclectictävling genomförs där alla tävlingar som ingår i Order of Merit ingår. Bästa nettoresultat för varje hål räknas.

4. Matchspelstävling anordnas under säsongen. Se under flik Matchspel.

5. 2 st endagarsresor till annan bana arrangeras under året. Dessa tävlingar ingår i serietävlingen 18 hål.

6. Antikrundan spelar varje år en tävling tillsammans med Eternellerna på St. Lundby GK. Gratis greenfee.


Anmälan till våra serietävlingar - gäller ej under Corona. Se ovan beträffande anmälan samt på respektive tävling.

Anmälan till nästkommande tävling skall ske senast klockan 18.00, söndag innan respektive tävling. Anmälan kan göras på nätet/Min Golf. Alternativt kan du besöka eller ringa receptionen på Torslanda GK, 031-92 00 24 för att anmäla dig. Efteranmälan kan mycket undantagsvis göras på plats senast klockan 0730 på tävlingsdagen.

Vid anmälan kan du begära tidig/sen start. Valfri tee kan väljas av samtliga spelare.

Startavgift 30 kr betalas i samband med anmälan. Varje 9-hålstävling avslutas med förbrödring och prisutdelning när alla har spelat färdigt. Förutom pris till plats 1-4 delas pris ut till plars 20, 30, 40 och 50 förutsatt att man är närvarande vid prisutdelningen. Prisutdelning för 18-hålstävlingar sker vid nästkommande 9-hålstävling.


Vem är vem i Antikrundan!

Undrar du hur någon ser ut eller vad den heter? Gå in på sidan Vem är vem så har du bild på alla. Om du är nybliven i vårt kamratgäng tar du kontakt med Bengt Wester som ser till att du blir fotad och kommer in på sidan.

 


Ansvarig för Antikrundan
är Per Ljungberg, 031 - 92 17 15, 0704 - 38 88 33, perljungberg2@gmail.com som till sin hjälp har Martin Bergström, Per-Olof Johansson, Kjell Jonsson, Richard Lindefelt, Åke Svensson, Aste Olindersson, Bengt Wester, Alf Liikama med flera som ställer upp då och då.