Information

Antikrundan är öppen för spel för medlemmar i Torslanda Golfklubb i ålder från H55+.

Per Ljungberg ansvarar för Antikrundan.

Per Ljungberg ansvarar för Antikrundan.

Välkommen till säsongen 2020

 

Hej Antikrundedeltagare!

Coronaviruset ställer till det för oss alla och samhället. Allt görs från myndigheter och organisationer för att minimera smittans utbredning och ett stort ansvar läggs på den enskilde individen.

Nuvarande bestämmelser från Folkhälsomyndigheten och bestämmelser från Svenska Golfförbundet gör det möjligt för Antikrundan att genomföra sin verksamhet.  Dock har vi att följa vissa riktlinjer för att kunna fortsätta bedriva vår golf.

Det vi har att rätta oss efter hittar du i sin helhet på https://golf.se/extratavling.

Jag känner det som min skyldighet att som ansvarig för Antikrundan informera er alla om huvudpunkterna i dessa.

Grundläggande info från SGF

 1. Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar milda symptom är skyldig att omedelbart avbryta tävlingen/inte anmäla sig.
 2. Spelare som oavsett ålder tillhör en av Folkhälsomyndigheten beskriven riskgrupp (t ex individer med högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, diabetes) får inte delta i tävling. (Min reflektion: Här är det upp till varje enskild individ att avgöra om man tillhör denna grupp. Risken för denna grupp är ju att vid smitta bli allvarligt sjuk och kräva intensivvård på sjukhus. Således kan de som tillhör riskgruppen 70+, utan kompletterande allvarligare sjukdomstillstånd, deltaga.)

Tävlingsledningen ska säkerställa att tävlingen genomförs:

 1. utan att pappersscorekort användes.
 2. utan shotgunstart eller gemensam samling vid klubbhus
 3. utan gemensam prisutdelning eller måltid

Övrigt som SGF rekommenderar

 1. flaggstången lämnas i hålet hela tiden
 2. alla krattor tas bort ur bunkrar (detta är gjort på TlGK). Spelare uppmanas att efter slaget jämna ut bunkrar med sin fot eller klubba.

Utifrån ovanstående startar nu Antikrundan sin verksamhet med första tävling tisdagen den  7.4.

 1. Du anmäler dig som vanligt i Min Golf.
 2. Valfri tee för alla mellan 48/57.
 3. Betalning av startavgift 30:- sker under anmälningsproceduren i Min Golf. Om du inte har kort kopplat till ditt konto kan du betala med Swish eller lägga in kortuppgifter varje gång. Du kan inte använda alternativ Faktura eller Kredit. Pengarna hamnar hos klubben och tillgodogörs Antikrundan.
 4. Antikrundan lottar sina tävlingar i 3-bollar med löpande start och 10 min mellanrum. Vi får då ut 18 spelare/timme. Undvik samling i grupper före och efter tävling. Tänk på att hålla ”socialt avstånd” även under ronden.
 5. Scorekort delas ej ut. Scoren förs i appen On Tagsom du laddar hem till din smartphone gratis. Den är kopplad till tävlingen så scoren hamnar där med automatik. Ladda hem den och testa med att scora en fiktiv runda. Om du har problem med tekniken så går det att registrera flera spelare i appen och förhoppningsvis finns det någon i bollen som kan föra score för dig/alla. I värsta fall kan ni skicka resultatet manuellt per mail till den som i Min Golf står som tävlingsledare.
 6. Efter avslutad tävling är det ingen prisutdelning. Prisutdelning sker när samlingar åter är tillåtna.
 7. Resultat hittar du på nätet.

Välkomna till en ny säsong under lite speciella förhållanden.

Per Ljungberg
Ansvarig Antikrundan

 Följande info är pga coronaproblematiken appllicerbart endast i delar och gäller under normala förhållanden.

 

 Olika tävlingar

1.  Under säsongen genomförs en serietävling/Order of Merit i form av poängbogeytävlingar. Under året spelas en serie över 18 hål varav de 4 bästa av 7 räknas samt en serie över 9 hål varav de 10 bästa av 14 räknas. Spelare med de 18 högsta sammanlagda poängen i respektive serie är kvalificerade till A-final för respektive 18 och 9 hål, förutsatt att de spelat minst 4 st 18-hålare respektive 9 st 9-hålare. Om det finns flera spelare på 18:e plats som har samma poäng går samtliga till A-final. Övriga spelare oavsett antal spelade tävlingar kan anmäla sig till B-final. De tävlingar som ingår framgår av tävlingsprogrammet.

2. Tävlingar som ingår i seriespelet hanteras som poängbogeytävling avseende poängen i seriespelet men den aktuella tävlingsdagen spelas alla tävlingar som slaggolf.

 

3. Eclectictävling genomförs där alla tävlingar som ingår i Order of Merit ingår. Bästa nettoresultat för varje hål räknas.

4. Matchspelstävling anordnas under säsongen. Se under flik Matchspel.

5. 2 st endagarsresor till annan bana arrangeras under året. Dessa tävlingar ingår i serietävlingen 18 hål.

6. Antikrundan spelar varje år en tävling tillsammans med Eternellerna på St. Lundby GK. Gratis greenfee.


Anmälan till våra serietävlingar

Anmälan till nästkommande tävling skall ske senast klockan 18.00, söndag innan respektive tävling. Anmälan kan göras på nätet/Min Golf. Alternativt kan du besöka eller ringa receptionen på Torslanda GK, 031-92 00 24 för att anmäla dig. Efteranmälan kan mycket undantagsvis göras på plats senast klockan 0730 på tävlingsdagen.

Vid anmälan kan du begära tidig/sen start. Valfri tee kan väljas av samtliga spelare.

Startavgift 30 kr betalas i samband med anmälan. Varje 9-hålstävling avslutas med förbrödring och prisutdelning när alla har spelat färdigt. Förutom pris till plats 1-4 delas pris ut till plars 20, 30, 40 och 50 förutsatt att man är närvarande vid prisutdelningen. Prisutdelning för 18-hålstävlingar sker vid nästkommande 9-hålstävling.


Vem är vem i Antikrundan!

Undrar du hur någon ser ut eller vad den heter? Gå in på sidan Vem är vem så har du bild på alla. Om du är nybliven i vårt kamratgäng tar du kontakt med Bengt Wester som ser till att du blir fotad och kommer in på sidan.

 


Ansvarig för Antikrundan
är Per Ljungberg, 031 - 92 17 15, 0704 - 38 88 33, perljungberg2@gmail.com som till sin hjälp har Martin Bergström, Per-Olof Johansson, Kjell Jonsson, Richard Lindefelt, Åke Svensson, Torbjörn Borg, Aste Olindersson, Bengt Wester, Alf Liikama med flera som ställer upp då och då.