Vill du jobba med att fortsätta utveckla Torslanda Golfklubb?

En golfklubb som Torslanda bygger på ett starkt engagemang från medlemmarna och det arbete som vi gör i styrelse, kommittéer och inom andra områden. Det skapar inte bara gemenskap och sammanhållning utan också en bättre golfklubb. Vill du också vara med att skapa en bra verksamhet i klubben är du välkommen att kontakta valberedningen inför vårmötet. Skicka ett mail till bengt.eriksson@sca.com med en kort beskrivning av vem du är och vad du är intresserad av att jobba med. Vi ser gärna att du kontaktar oss senast sista februari.

 

Med vänlig hälsning

 

Valberedningen (Lena Andersson, Jan-Olov Ericsson, Bengt Eriksson)

Kommentarer

Fler artiklar