Vildsvinstängslet

Nu har vi spänningsatt tretrådigt stängsel från, 12:ans green, anslutning till rangens sydvästra del där rangenätet upphör och upp förbi 15:e tee.

Vi har gjort en tillfällig övergång vid naturstigens passage vid 15:e tee och slutat dragningen där naturstigen har sin andra passage.

Det fanns tydliga och dygnfärska spår efter vildsvin utefter staketsträckningen och även inne i ”vildgräset”. Det skall bli spännande att ta del av rapport under torsdagen om nya spår upptäckts och om staketet är opåverkat. Vildsvin kan ju som bekant vara lite eljest.

Till nästa onsdag har vi till vår hjälp en trådvinda konstruerad av Ted Elfström. Vi provade konstruktionen seneftermiddag och fann den vara till belåtenhet. Vi fortsätter nästa onsdag. Då bör vi bli klara med resten av slingan som avslutas där vägen från 18:e green slutar. Detta innebär att delsträckan från Ranchen hål 12 till Hål 15 damtee är elektrifierad.

De som gjort jobbet är Fastighetskommittén och/med ett 25-tal man från Antikrundan under ledning av Ola Forslund  som lagt ner mycket jobb under flera dagar på att få stängslet på plats. En stor heder till alla de som ideellt jobbar och fortsätter jobba för att banan skall bli fin. 

Vill du också vara med och hjälpa till kontakta receptionen 031-92 00 24 

Kommentarer

Fler artiklar