Baninfo

Måndag 22 december öppnar rangen för järnklubbor

Bollmaskinen är igång och du använder ditt kort som vanligt. När bollarna sedan är slut i maskinen är det självplock som gäller.

Det kommer inte att finnas någon bemanning på klubben förrän den11:e januari så du är beredd på att klara dig själv.

Vi vill poängtera vikten av att vi alla måste hjälpas åt att se till att restriktionerna om järnklubbor efterlevs.

Styrelsen

Hög tillgänglighet trots fullt tempo på banan.

Vädret under hösten har varit ganska gynnsamt och vi har kunnat hålla ett högt tempo i projektet. Just nu ser det ut som att själva arbetet med kullarna kommer att vara klart relativt tidigt i vår. Under våren ska sedan kullarna dräneras och besås samt ny bevattning läggas i fairway.

Vi är såklart beroende av hur vädret utvecklar sig men prio är att få spelytorna klara så att alla golfsugna kan komma igång så tidigt som möjligt.

Inget arbete på andra hål är planerat för 2021 så banan kommer att kunna spelas i sin helhet merparten av säsongen . Får vi fortsatta tillstånd påbörjas arbetet med rangen under senhösten 2021.

Så vad har hänt den senaste tiden?

  • Shaping av alla kullar
  • Utgrävning av dammar
  • Stensättning av mur på nya par 3-hålet
  • Planering för ny bevattning
  • Ny övningsgreen vid klubbhuset (gräset växer)
  • Många möten med olika instanser

Glöm inte att ni även kan läsa om hela masterplanen här, klicka här...

Kommentarer