Tänk på att det är viktigt att ni alltid lagar nedslagsmärken och lagar uppslagen torv!

Lägesförbättring med en klubblängd på finklippta delen.  

Lägesförbättring
Om spelarens boll ligger på en finklippt del av spelfältet får spelaren, efter att ha markerat den, utan plikt lyfta, rengöra och placera den på en punkt inom en klubblängd från och inte närmare hålet än där den låg, som inte är i ett hinder eller på en green. Spelaren får bara placera sin boll en gång och när den placerats är den i spel enligt Regel 20-4. Om bollen inte stannar där den placerats se Regel 20-3d. Om en spelare inte markerar bollens läge innan den lyfts får spelaren ett slag plikt.

Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. Om en spelare får den allmänna plikten för brott mot denna lokala regel ska ingen ytterligare plikt enligt denna regel ges.

Anmärkning: Enligt ”Regler för golfspel, Bilaga 1 DelA, 3b är ronder med lägesförbättring handicapgrundande.

Plikt, om inte annat sägs i regeln: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Till alla som gillar att tävla 2018-02-12
Telefonväxel 2018-02-05
Tävlingsnyhet 2018 2018-01-09
Plus+samarbetet 2018 2017-12-20
Info från bankillarna 2017-12-18