Inom kort blir hål 11 par 3

Som många av er redan vet är vi i full gång med att förnya vår bana.

Bilden visar en ungefärlig placering av tee och avlastningsyta för jordmassor.

Bilden visar en ungefärlig placering av tee och avlastningsyta för jordmassor.

Bakom hål 10 och jäms med hål 11 har vi redan tagit emot mängder av jordmassor som ska användas för vår förnyelse av banan. I takt med detta har vi nu fått indikationer på att vi kan ta emot ännu mer massor och detta med kort varsel. Detta är väldigt positivt ur flera aspekter. Dels för att vi får in pengar till klubben för massorna vi tar emot, men även att arbetet håller en hög takt. Win-win!

Mer massor på väg in

Av den anledningen kan det vara så att vi inom snar framtid kommer att flytta fram tee på hål 11, för att göra plats för ännu mer massor som är på väg in.

Det betyder att hål 11, under denna massförflyttning, fortfarande kommer vara spelbart för alla medlemmar och gäster, men istället kommer spelas som ett par 3 med temporära tee's för herrar och damer.

Detta är en lösning som gör att vi både kan spela, samtidigt som arbetet med banutvecklingen kan fortsätta i rätt takt i bakgrunden.

 

Mer information kommer

Inom en snar framtid kommer vi även ge er mer information om vår Masterplan, hur tidsplanen ser ut och planerna för framtiden.

Slutgiltigt besked om när hål 11 blir par 3 kommer att ges så fort vi fått besked från berörda parter.

Under tiden hoppas vi att ni har förståelse för de förändringar som görs och att detta kommer bli en fantastisk förändring när vi är klara.

Kommentarer