Höstmöte 21 nov

Save the date!

Höstmötet är planerat till den 21 november kl 18.00 på Vingen.

Mer information och kallelse kommer.

 

OBS! Motioner som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem skall vara klubben tillhanda minst 28 dagar före mötet.  

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Banstatus 2020-04-02
Corona 2020-03-18
Vårmötet flyttas fram 2020-02-19
Välbesökt medlemsmöte 2020-01-30
Ordförande har ordet 2020-01-28