Hänsyn och säkerhet för alla

Vi har blivit uppmärksammade på att det har förekommit att spelare slagit trots att det har funnits banarbetare i spelriktningen. Detta är inte acceptabelt! Banpersonalen har alltid företräde och vi får absolut inte slå förrän de, med tydliga tecken, visar att det är klart för spel.

Banpersonalen har skyldighet att rapportera incidenter/olyckor till styrelsen.

Vi skall självklart också visa hänsyn till alla andra som spelar på banan. Slå aldrig om det finns en risk för att utsätta någon för fara. Och förvissa dig om att det inte finns någon som befinner sig i bollens landningsområde vid ”blinda” hål.

Incidenter mellan spelare skall anmälas till klubbens kansli.

Följer vi bara dessa enkla och självklara regler så undviker vi att det inträffar incidenter och olyckor.

Styrelsen   

Kommentarer