Den nya banlayouten för Masterplan - Fas 1

Som ni alla har märkt har det hänt en hel del under årets säsong här på klubben. Arbetet med vår masterplan har verkligen börjat ta form och sedan augusti är det Fas 1 av masterplanen som pågår på banan. Det har börjat köras in fyllnadsmassor vilket kommer fortsätta under stora delar av höst och vinterhalvåret. Detta har senaste månaden påverkat hål 10 och 11. Nu när säsongen närmar sig höst och vinter kommer vi snart stänga flera av dessa hål för att kunna öppna dem nästa år i en helt ny fantastisk skepnad. Många är nyfikna på hur slutresultatet ska bli, vad som händer på banan och varför grävs det så mycket här och där? Här kommer en första lite smygtitt. Hålens placering är i layouten märkta med A,B,C & D. Anledningen är på grund av att vi i samband med arbetet även kollar på en helt ny “routing” (turordningen på hålen).

Hål A (Nuvarande Hål 1)

Som ni ser på banlayouten utökas dammen på högersidan och kommer även närmare tee. En slice på utslaget här och det är stor risk att du nu ligger i vattnet.

Framme vid green förankrar dammen greenens kant och fortsätter sedan bort mot 10-ans green.

På vänster sida om fairway kommer det fyllas på med jordmassor (som senare blir snyggt planterad ruff)  vilket ramar in hålet. Även bunkrarna görs om för att passa in i layouten. Det blir ett mer strategiskt hål där vattnet kommer spela större roll i framtiden.

Hål B - (Nuvarande Hål 10)

Många av er har redan provat på att spela detta hål som ett par 5. Framöver kommer detta hål bli ett spännande par 5, med mer vatten och nya bunkrar runt green för att styra spelet  liksom för att öka säkerheten mot de hus som är på väg att byggas till vänster om spelområdet. Vattnet mellan hål A och B utökas ordentligt och är vår primära källa till bevattningen av banan framöver. Massorna som här grävs upp kommer att placeras för att skapa nya kullformationer vid kringliggande hål.

På högersida om fairway, i höjd med den förlängda dammen, byggs nya ruffvallar upp som ramar in hålet. I dagsläget är det utstakad out-of-bounds där, pga säkerheten under byggnationen. I framtiden består dessa vallar av gles ruff. Greenområdet görs om och inte mindre än tre nya bunkrar läggs till. 

 

Hål C - Ett nytt par 3

Bakom 10-ans green har det tagits emot stora mängder jordmassor och en rejält upphöjd yta går att skåda. Detta ger nu en känsla av de höjder som kommer avskärma spelet från omgivande bebyggelse samt buller från 155:an. En bit nedanför toppen kommer det i framtiden att finnas utslagsplatser för ett helt nytt par 3 hål. Härifrån kommer man ha en härlig överblick över banan och i ett helt nyskapat rum i detta kullområde finner både en ny green vaktad av ett utmanande vattenhinder på högersidan. Du kommer ha valet att rulla fram bollen mot green eller gå direkt för flaggan om du vågar. 

Hål D (Nuvarande hål 11)

I takt med att arbetet med att ta emot jordmassor på banan, blev vi snabbt tvungna att flytta fram tee för hål 11 och inte allt för länge sedan fick vi flytta fram tee igen och göra om det till ett par 3. 

I framtiden tar man en kort promenad upp från green på föregående par 3 hål och slår sitt utslag och landar förhoppningsvis på fairway. Jäms med hålets vänstersida ramas fairway in av höga ruffkanter. Den stora bilparkeringen kommer inte lägre synas när du går på fairway. Fem ny bunkrar lurar ju närmare green du kommer. Greenen från nuvarande hål 9:e kommer användas i ett greenområde som görs om för att skapa ett helt fantastiskt golfhål.

Mer information kommer

I den nya layouten ser man tydligt att vi verkligen har utökat våra dammar och vattenreservoarer för torrare perioder. Det är även tydligt att spelytorna mellan hålen smälter ihop bättre med nya ruffkanter och utökad fairway. Dessutom har den här delen av banan nu även fått ett helt nytt par 3 hål. Placering av bunkrar mm kan komma att justeras under arbetets gång.

Själva arbetsprocessen beräknar vi ska vara klar till säsongsstart av nästa nästa år.

 

Vi kommer inom snar framtida uppdatera alla våra medlemmar med en mer genomgående plan för hur arbetet med Masterplanen fortgår. En tydlig layout, bakgrund till varför förändringarna sker liksom plan hur arbetet är planerat kommer inom kort att publiceras i olika forum. Anledningen att det dröjt är att vi avvaktat tills alla bygg och miljötillstånd verkligen kommit på plats. Nu när så skett kan vi på riktigt börja berätta om allt spännande som är på gång. Håll ut, det händer mycket positiva saker just nu.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Arbete på banan 2020-07-10
Ny tee på hål 11 2020-06-24
Nationaldagens fototävling 2020-06-09
Corona - Nya direktiv gällande tävling 2020-06-05
Banstatus 2020-04-15