Baninformation 26-27 september.

Inför helgen 26-27 september öppnar vi upp hål 1 för spel och hål 10 kommer spelas som ordinarie par 4

Detta gör vi för att du skall få en känsla för vad som händer på banan. Måndag 28 september stänger vi åter hål 1 och mer information kommer upp på hemsidan.

Dammarna är markerade som pliktområden och massorna är att betrakta som out of bounds. OBS! Massorna får absolut inte beträdas då detta är förenat med livsfara!

Svinga lugnt!
Fredrik med personal

Kommentarer