Banchefen informerar

 

Nu har växtligheten verkligen satt igång. Äntligen kom värmen. Vi har i år haft en tidig öppning med bra greener. Det var inga större skador på greenerna som påverkade spelet.

Eftersom våren var lång och det inte blev någon värme så kom läkningsprocessen på gräset igång ganska så sent.

I år har vi jobbat lite mer med Driving Rangen. Byggt mer målområden så att ni ska få ut mer av er träning.
Vi har klippt ner våra greenområden så att vi får mer intressantare inramning av greenerna. I och med detta har vi fått jämnare ytor runt green.
Gräsgångarna mellan tee och fairway har vi förstått att det har blivit en populär detalj så det kommer vi naturligtvis fortsätta med.

Puttinggreen
Puttingreenen används mycket, bland annat för att putträna innan rundan och den används också för träning och lektioner varje dag. Vi pratar om grässtrå som är 4 mm långa och ska klara trycket och slitaget som är på den, den blir sliten. Vi gör allt och även extra jobb för att den ska hålla för allt spel.

Greenerna
Tyvärr har vi fått in en del vitgröen på våra greener. Det är i stort sett omöjligt att hålla borta vitgröen från att tränga sig in på green. Den fröar av sig med vinden, kommer på green via våra skor och maskiner. Fröna kommer snabbt in där det finns skador som har blivit av t ex nedslagsmärken. Vid den här tiden så blommar den för fullt. Det kan göra att den blir lite ”hoppigt” när ni puttar. Vi gör allt vi kan för att det ska vara en så jämn yta som möjligt men pga att växtligheten är så bra nu, så kan det bli värre framåt kvällen.

Det är alltid ett dilemma när man får in vitgröe på greenerna. Rödsvingel ska man inte klippa på så låg höjd som man kan klippa vitgröen på. Klipper man ner så gynnas vitgröen och håller man en högre klipphöjd så blir det ”hoppigt”. Därför är det en avvägning hur lågt vi vågar klippa för att få dom bästa förutsättningarna för en jämn och välmående green.

Vill du bli en bättre puttare
Det genomsnittliga antal nedslagmärken på en green och per runda är 8 st. per golfare. Låt oss utgå från att 130 rundor spelas per dag på vår klubb. Antal nedslagsmärken per dag blir då 1040 stycken, 31 200 per månad eller mer än 234 000 per säsong (7,5mån)!! Undrar du hur man kan putta bra under de förutsättningarna?

SNÄLLA, LAGA DINA NEDSLAGSMÄRKEN!

Ulrika Salegård
Banchef

 

 

Två av våra duktiga banarbetare

Två av våra duktiga banarbetare

Ulrika Salegård banchef

Ulrika Salegård banchef

Stora banan är öppen och vintergreener är det som gäller. Vilket starthål du skall starta på ser du på skylten på vägen ut till banan.

Jag vill påminna om att inte glömma att lägga tillbaka uppslagna tovor, det är så enkelt. Va rädd om om vår fina bana.

Lilla banan är öppen för spel 

Kommentarer