Vårmötet flyttas fram

Vi kallar och hälsar alla medlemmar välkomna till vårmöte i Torslanda golfklubb. 

Såsom tidigare aviserat är mötet framflyttat och nytt datum är onsdagen den 22:a april 2020 klockan 18.00 på kulturhuset Vingen. 

Vårmötet kommer endast att genomföras om läget tillåter det. Vi följer myndigheternas och golfförbundets riktlinjer om att undvika större sammankomster så länge risk för farlig smittspridning föreligger. 

Kallelse samt valberedningens förslag publiceras under medlemssidor (kräver inloggning). 

Anmälan görs på MinGolf 

med förhoppning om att alla mår bra
Styrelsen

Kommentarer

Fler artiklar