Årlig handicaprevision

Vi har genomfört den Årlig handicaprevision

 

Inför varje säsong görs en revision av medlemmarnas exakta handicap.

Vid bedömning av eventuell höjning/sänkning, utgår man från SGF:s och EGA:s rekommendationer kring justering av handicap. Där jämförs spelarens uppnådda medianresultat med det förväntade resultatet i spelarens hcp-grupp. Vid ett uppnått medianvärde som ligger 3,0 – 4,9 över eller under det förväntade värdet, förändras hcp med 1,0 slag ned eller upp. Om avvikelsen är 5,0 eller större, förändras hcp med 2,0 slag ned eller upp. Därutöver kan i undantagsfall, även andra bedömningar påverka.

Denna årsrevision skall utföras av alla golfklubbar, med stöd av ovanstående förutsättningar. För ytterligare information läs om detta på SGF:s hemsida.

 

Hälsningar

Hcp kommittén

Kommentarer

Fler artiklar