Försäljning av spelrätt

Säljare    
Leif Strandberg  1st aktiverad strandbergbror@gmail.com
Stefan Örtenmark 1st aktiverad stefanortenmark@gmail.com
Jan Albertsson  1st aktiverad j.ka@live.se
+46706993742
Ingalill Olsson 1st aktiverad skintebo@gmail.com
Helena Ödesjö 1st aktiverad helena.odesjo@gmail.com

 

 För oaktiverade spelrättsbevis tar klubben ut en aktiverings avgift på 2750kr.

Jag vill lägga upp min spelrätt för försäljniing