Försäljning av spelrätt

Säljare Antal Pris per styck   Kontaktuppgifter 
Albertsson Jan 1     j.ka@live.se
Andersson Stefan 1 2 000 kr   steand153@telia.com
Andersson Mona 1 2 000 kr   monand153@telia.com
Bergström Maria 1 2 500 kr   mariabergstrom71@gmail.com
Eriksson Staffan 1 2 000 kr   staffan.per.eriksson@gmail.com
Erkén Carina 1 2 400 kr   carina.erken1@gmail.com
Larsson Margaretha 1 2 500 kr   gretalarsson@telia.com
Larsson Örjan 1 2 500 kr   orjanlarsson@telia.com
Lisander Christer 1 2 300 kr   christer@multilens.se
Lissvall Ingela 1 2 500 kr   ingela.lissvall@gmail.com
Malvemyr Johan 1 2 000 kr   malvis69@yahoo.se
Pettersson Stefan 1 2 500 kr   stefan@sp62.se
Sandgren Henrik 1 2 000 kr   henrik.sandgren@gmail.com
Sedén Eric 1 2 500 kr   eric@seden.se 
Sedén Jessika 1 2 500 kr   jessika@seden.se
Svensson Robin 1 2 500 kr   robinsv8608@gmail.com
Thompson Jessica 1 3 000 kr   jwlthompson@live.se
         
         
         

 


 

VID FÖRSÄLJNING - fyll i formuläret genom att klicka här

Tänk på att om du äger en spelrätt så är den belagd med en årsavgift (lägst passiv) enligt stadgar.
Förändring av medlemsform samt utträde skall ske senast 31/12 inför nästkommande säsong.


 

Jag vill lägga upp min spelrätt för försäljning