Försäljning av spelrätt

Säljare Antal Pris per styck   Kontaktuppgifter 
Albertsson Jan 1     j.ka@live.se
Andersson Stefan 1 2 000 kr   steand153@telia.com
Andersson Mona 1 2 000 kr   monand153@telia.com
Bergström Maria 1 2 500 kr   mariabergstrom71@gmail.com
Börjesson Peter 1 2 500 kr   pborjes2@gmail.com
Carlsson Birgitta 1 2 500 kr   mamma_bi@yahoo.se 
Carlsson Ove 1 1 800 kr   carlsson.ove@gmail.com
Clausen Lind Andrea 1 1 800 kr   andrea.clind@gmail.com 
Clausen Lind Johan 1 1 800 kr   johan.clind@gmail.com
Dahlman Göran 1 2 000 kr   gdss@telia.com
Erkén Carina 1 2 400 kr   carina.erken1@gmail.com
Furhammar Kristina 1 2 500 kr   furhammarkristina@gmail.com/ 0707-472880
Heiwall Lena 1     lenaheiwall@hotmail.com
Hvarfvén Jan 1 1 500 kr   jaehvar@gmail.com
Hvarfvén Margareta 1 1 500 kr   jaehvar@gmail.com
Jansson Bert-Ove 1  5 200 kr   bert.ove.jansson46@gmail.com
Kristensen Jörgen 1 1 900 kr   jorgen.kristensen@comhem.se
Kristensen Gun-Britt 1 1 900 kr   gun-britt.k@comhem.se
Lahne Mats 1 2 250 kr   matslahne@gmail.com
Larsson Margaretha 1 2 500 kr   gretalarsson@telia.com
Larsson Örjan 1 2 500 kr   orjanlarsson@telia.com
Lisander Christer 1 2 300 kr   christer@multilens.se
Lissvall Ingela 1 2 500 kr   ingela.lissvall@gmail.com
Löwhagen Konrad 1 1 800 kr   klowhagen@gmail.com
Malvemyr Johan 1 2 000 kr   malvis69@yahoo.se
Miettinen Leena 1 1 500 kr   miettinen@telia.com
Olausson Filip 1 1 500 kr   filip.olausson14@gmail.com
Palmberg Christoffer 1     a.c.palmberg@gmail.com
Pettersson Stefan 1 2 500 kr   stefan@sp62.se
Sedén Eric 1 2 500 kr   eric@seden.se 
Sedén Jessika 1 2 500 kr   jessika@seden.se
Sumberaz Anette  1     anette.sumberaz@hrbiten.se
Svensson Robin 1 2 500 kr   robinsv8608@gmail.com
Thompson Jessica 1 3 000 kr   jwlthompson@live.se
         
         
         

 


 

VID FÖRSÄLJNING - fyll i formuläret genom att klicka här

Tänk på att om du äger en spelrätt så är den belagd med en årsavgift (lägst passiv) enligt stadgar.
Förändring av medlemsform samt utträde skall ske senast 31/12 inför nästkommande säsong.


 

Jag vill lägga upp min spelrätt för försäljniing