Utträde ur klubben samt återlämning av spelrätt

Fyll i formuläret nedan om du önskar begära utträde ur klubben. 

Tänk på att om du äger en spelrätt så är den belagd med en årsavgift (lägst passiv) enligt stadgar.
Förändring av medlemsform samt utträde skall ske senast 31/12 inför nästkommande säsong.

Glöm inte att klicka i att ni inte är en robot, annars går det inte att skicka formuläret.