Aktivering av vilande spelrätt

Enligt Höstmötesbeslut 2016-11-28 kommer vilande spelrätter att aktiveras from 2017- 01-01.

Till spelrätten är en aktiveringsavgift knuten á 2.750kr samt en årsavgift (lägst passivmedlemskap á 800kr).

Ni har nu tre alternativ att välja mellan:

 

1.

Behålla spelrätten och betala de avgifter som Höstmötet beslutat.

 

2.

Sälja/överlåta spelrätten på någon annan. OBS! Avgifterna betalas utav den som äger spelrätten 2017-01-01

 

3.

Återlämna spelrätten till klubben och befrias därmed från avgifter. Dock senast 2016-12-31

 

För att underlätta administrationen ber vi er maila vilket alternativ ni väljer till kansli@torslandagk.se
Dock senast 2016-12-31. Avgifterna kommer att faktureras i början av januari.

 

Överlåtelse till junior

Överlåter ni spelrätten till en junior, betraktas den som vilande eftersom juniormedlemskap inte kräver någon spelrätt. Dessa spelrätter debiteras med 2.750kr då spelrätten överlåts till en senior eller då junioren tar steget upp till senior (det år junioren fyller 22år).

Vänliga hälsningar                                                                          
Styrelsen via kansliet                                                                                                                    

Utdrag ur:

Protokoll höstmöte 14 november 2011 §11. Ej aktiverade spelrätter behäftas med en skuld som betalas med 2.750kr vid aktivering.

Spelrättsbestämmelser för innehavare av spelrättsbevis – Torslanda GK Fastställda vid årsmötet 090226

”Innehavare av spelrättsbevis äger vid varje tillfälle rätt att återlämna spelrättsbeviset till klubben utan krav på ersättning och befrias därmed från framtida avgifter kopplade till densamma.Vilande spelrättsbevis, som ej överlåtits senast 2011-12-31, belägges med av årsmötet fastställd avgift om det ej återlämnas till klubben utan krav på ersättning.”