Köpa och sälja spelrätt

Du som vill sälja eller överlåta ett spelrättsbevis kan så fort du har det i din hand göra detta. Ingen försäljning sker genom klubben utan du får själv skaffa köpare.

Det kan vara värt att notera att det finns 2 typer av spelrättsbevis för närvarande. Vilande spelrättsbevis och Aktivt spelrättsbevis.

Vid försäljning/överlåtelse av vilande spelrättsbevis blir detta aktivt och då betalar den nye medlemmen årsavgift samt en engångsavgift på 2750kr.

Vid försäljning av aktivt spelrättsbevis har tidigare innehavare normalt betalt årsavgift för innevarande år. Den nye innehavaren tar då över den årsavgiften resten av året. Skulle det vara en passiv årsavgift som är betald går det bra att grader upp till fullvärdigt spel och betala mellanskillnaden.

Du kan själv annonsera på Spelrättsbörsen på www.golf.se eller på www.blocket.se

För mer information vänligen kontakta kansli@torslandagk.se eller ring 031 - 92 09 05

För att sälja ditt spelrättsbevis gör du så här:

1. Hitta någon som vill bli medlem i Torslanda GK med en medlemsform som kräver spelrättsbevis. 

2. Kom överens om priset på spelrätten med köparen samt överlåtelsetidpunkt. 

3. Tillsammans med köparen fyller du i blanketten Överlåtelse av spelrättsbevis med hembudsskyldighet samt Ansökan om medlemskap i Torslanda Golfklubb, som du kan hämta upp längst ner på denna sida. Denna blankett utgör även ansökan om medlemskap i klubben för köparen. Skicka in denna till kansliet Torslanda GK, Viktor Setterbergs väg 5, 423 38 Torslanda. 

4. Kontrollera att det inte finns några obetalda medlemsavgifter för Ditt medlemskap. Betala in dessa i så fall. 

5. Inom två veckor kommer besked från klubben om denna vill utnyttja hembudsmöjligheten - dvs att själv köpa in spelrätten till det fastställda priset. Läs mer om hembudsmöjlighet i filen längst ner på sidan.

6. Om klubben inte utnyttjar hembudsmöjligheten genomför du försäljningen av spelrätten. Du skall i samband med detta överlämna spelrättsbeviset i original till köparen. 


Överlåtelse av spelrättsbevis till närstående som blir medlem i klubben där spelrättsbevis krävs

Du kan överlåta ditt spelrättsbevis till närstående utan hembudsrätt för klubben. I samband med att beviset överlåtes måste denne bli medlem i klubben. (Undantag: Överlåtelse kan ske till junior som redan är medlem. Det finns dock inget krav på spelrättsbevis för junior utan kravet uppstår då denne övergår till senior.)

För överlåtelse till närstående senior som skall bli medlem:

1. Tillsammans med mottagaren av spelrättsbeviset fyller du i blanketten Överlåtelse av spelrättsbevis till närstående samt ansökan om medlemskap i Torslanda GK, som du kan hämta upp längst ner på denna sida. Blanketten är både överlåtelse och ansökan om medlemsskap.

2. Skicka in blanketten till Torslanda GK, Viktor Setterbergs väg 5, 423 38 Torslanda tillsammans med det gamla spelrättsbeviset i original. 

3. Kansliet kontrollerar om det ev finns obetalda avgifter för den nuvarande innehavaren av spelrättsbeviset. I så fall måste dessa regleras innan överlåtelse kan ske.

4. Den nya innehavaren av spelrättsbeviset betalar efter besked från kansliet in den medlemsavgift som krävs.

5. Kansliet utfärdar ett nytt spelrättsbevis som kan hämtas ut på kansliet. Detta är en värdehandling och måste hämtas ut av den nya innehavaren.


För överlåtelse till närstående junior som skall bli medlem alternativt redan är medlem:

1. Enligt 1-5 ovan men använd blanketten Överlåtelse av spelrättsbevis till närstående /Ansökan om juniormedlemskap i TlGK som du kan hämta upp längst ner på denna sida.

kansli@torslandagk.se eller ring 031 -92 09 05