Övningsområden

Torslanda Golf har drivingrange, puttinggreen, chippinggreen, övningsbunker samt yta för träning av kortare pitcher.

Rangen är öppen 0700-2100 och till bollmaskinen måste du ha poletter eller magnetkort vilket kan köpas i shop eller kansli. Rangebollar får endast användas på rangen.