Ny tee från hål 11

Arbetet i området kring hål 10 och 11 har nu kommit igång på allvar.