Mailsvar till medlem om masterplanen

Det skulle vara mycket roligt att kunna ge dig och alla andra medlemmar en detaljerad plan redan nu men det kvarstår några frågor innan vi kan bli helt tydliga.

Inte desto mindre har vi tydliga ambitioner med vår plan och de är som följer:

Varför: Vår bana ligger i ett attraktivt område i stan och många är intresserade av att spela hos oss. Vi har också en omfattande juniorverksamhet med många ungdomar i träning. Som med alla verksamheter krävs en kontinuerlig utveckling och förbättring och vi är mycket måna om att ge medlemmar och gäster en bra upplevelse kring och på banan och därmed valuta för sina pengar.

Trots att vår banchef, tillsammans med sin personal, lägger ner ett hårt arbete för att ge oss bästa tänkbara bana finns ett underliggande behov av renovering på många områden. Vi behöver också skapa bättre träningsmöjligheter för fler utövare samtidigt som säkerheten, inte minst kring driving-rangen, behöver höjas.

Masterplanen Tillsammans med Pierre Fulke har vi jobbat fram den layout som presenterades på vårmötet och som också finns publicerad på webben. Förutsättningarna till Pierre var följande:

 • Öka säkerheten kring nuvarande hål 3, 5, 10, 12 samt driving-range
 • Öka möjligheten att magasinera vatten då nuvarande förutsättningar för bevattning är underdimensionerade
 • Underlätta arbete med skötsel och underhåll av banan
 • Skapa en bana som har en bättre balans mellan slingorna 1-9 och 10-18
 • Skapa en mer estetisk tilltalande och visuellt utmanande bana.
 • Höja kvaliteten på spelytor rent allmänt
 • Skapa förutsättningar för fler utslagsplatser så att banan också kan spelas kortare
 • Skapa kvalitativa träningsmöjligheter för ett större antal utövare
 • Uppgradera korthålsbanan och om möjligt inkludera den i ytorna för träning

Hur Att göra en ombyggnad av denna omfattning kommer att påverka tillgängligheten till banan, det är oundvikligt. Vi vill såklart få själva jobbet klart så snart som möjligt för att minska störningen. Helst skall det mesta av jobbet utföras under höst och vinter så att de nya ytorna kan sås under vår. I dagsläget har vi inget startdatum men mest realistiskt kommer arbetat komma igång ordentligt under 2020. 
Under alla omständigheter kommer delar av banan alltid att vara öppen för spel med minst 9 hål, men sannolikt några fler under den period då ombyggnad sker.

Ekonomi Vi vill alla ha en så bra produkt som möjligt men samtidigt finns det en smärtgräns för hur mycket man som medlem vill betala. Detta har varit en viktig ingång i vår planering. I princip kan man säga att projektet skall finansieras enligt två huvudspår:

 1. Mottagande av jordmassor.

Det pågår en mängd infrastrukturprojekt i Göteborg just nu. De entreprenörer som jobbar med projekten har behov av att kunna placera överblivet material och gärna med så korta transportavstånd som möjligt. För oss är dessa massor mycket intressanta då vi behöver material att bygga med men dessutom utgör de en betydande intäktsmöjlighet. På köpet får vi tillgång till leverantörer med rätt maskinell kapacitet som kan utföra arbetet hos oss. Vi sparar därför pengar då dessa tjänster inte behöver köpas in. Jag kan i nuläget inte redovisa dessa kalkyler i detalj men prognosen visar att en stor del av projektet kommer att kunna finansieras via denna metod.

 1. Bank

Klubbens ekonomi är i dagsläget god och vi har en låg andel lån. Vår bedömning är att klubben är en intressant part för extern finansiering och att vi kan få eventuella lån till förmånliga villkor. Klubben kommer sannolikt att behöva ta upp lån för att finansiera mellanskillnaden mellan projektets budget och de intäkter som genereras via massorna. Dessa uppgifter kommer att redovisas närmare så snart budgeten är satt.

Sammanfattningsvis är målsättningen att projektet skall finansieras via i första hand massor och i andra hand lån. Utgångspunkten är att medlemsavgiften inte skall påverkas av projektet.

Tidtabell Vi förhandlar just nu med de utvalda leverantörerna för att få en komplett kostnadsbild. Vår banarkitekt tittar på genomförandeplanen för att se i vilken ordning vi skall genomföra åtgärderna. Beslutsunderlaget kommer att redovisas för medlemmarna vid ett beslutande möte och skall då innehålla:

 • Tidtabell för projektet
 • Budget
 • Finansieringsplan

Styrelsen Torslanda GK