Masterplanen

Nu drar vi igång

Nu drar vi äntligen igång arbetet med att utvidga dammarna vid hål 10 och hål 11 samt att förlänga hål 10 till att bli par 5. Utvidgningen av dammarna är en inledande etapp och är nödvändig för att vi ska stå bättre rustade under torrperioder. Dessutom är den nya dammen utmed Lysevägen också tänkt att tjäna som säkerhetslösning gentemot de nya bostadshus som snart kommer att byggas där.

Det har varit en segdragen historia att få alla nödvändiga tillstånd från Fastighetskontor, Länstyrelse och Miljöförvaltning men nu har alla instanser sagt OK så vi kan äntligen börja.

Finansieringen av dessa arbeten, och mer därtill, löser vi genom att ta emot schaktmassor som kommer att användas för att bygga vallar utmed banans gräns vid hål 11 och hål 18. Utöver att ge oss intäkter så kommer vallarna att göra banan vackrare och bidra till att vi som spelar får en bättre upplevelse.

Arbetet med att anlägga vallarna kommer att påbörjas omgående och redan veckan efter midsommar kommer ni att kunna se maskiner i den del av banan som ligger bakom 10’ans green mot ICA Maxi. Hela arbetet med anläggning av vallar, grävning av nya dammar och anpassningar av hål 10 skall genomföras under detta år och kommande vinter. Vi kommer att ha maskiner och lastbilstrafik runt banan under resten av säsongen men själva spelet på banan och tillgängligheten till banan kommer att påverkas ytterst marginellt.

Vi håller just nu på att etablera en särskild flik under ”banan” på hemsidan för detta projekt där ni kontinuerligt kommer att kunna följa hur projektet framskrider och vad som kommer att hända vecka för vecka.

Vi har tecknat avtal med två företag som skall hjälpa oss med genomförandet. Det ena är med S Blomquist Entreprenad AB som kommer att leverera schaktmassorna och göra alla markarbeten. Det andra är med (re) GOLF Scandinavia AB och golfbanearkitekten Christian Lundin som kommer att ansvara för design och framtagning av alla nödvändiga ritningar.

Nu påbörjar vi alltså genomförandet av de förändringar som sen tidigare är fastställda på medlemsmöte. Men Christian och vår banutvecklingsgrupp arbetar också vidare med att ta fram ett förslag för nästa etapp och för hur vi kan lösa våra kvarstående behov av bättre säkerhet och förbättrade träningsområden. I enlighet med tidigare kommunikation kommer detta förslag att presenteras på medlemsmöte under augusti-september.

Tänk på att visa hänsyn till all personal som jobbar med att underhålla och förbättra vår bana. Såväl vår egen personal som jobbar med den dagliga skötseln som dom som skall jobba med ombyggnationen. Om personal eller utrustning står i skottlinjen, säkerställ att de ser att du slår eller avvakta tills fältet är fritt. 

Hälsningar, Miklos. Ordförande Torslanda Golfklubb