9

Par
3
Index
10
60
142m
57
132m
53
132m
48
119m

9

Par
3
Index
10
60
142m
57
132m
53
132m
48
119m

Hålbeskrivning

Tänk på: 
Ondulerad green med avrinning både höger och vänster. Bunker till vänster och kort om green. Out hela högersidan.