8

Par
4
Index
2
60
382m
57
376m
53
376m
48
355m
Orange
320m

8

Par
4
Index
2
60
382m
57
376m
53
376m
48
355m
Orange
320m

Hålbeskrivning

Utslag:
Utslaget är beroende på hur långt du slår, den långslående kan sikta över vänsterkant träden på högersidan för att få ett kort inspel, men för mycket höger kan leda till att du ligger i ruffen. Ni som slår lite kortare kan sikta på fyrans flagga som är den vänstra av de ni ser från utslaget, ni ska alltså till den högra av dem två ni ser. Sikta på fyrans flagga och bollen kommer rulla längst med fairway.


Tänk på:
Vatten till höger, vänster och kort green. Även en bunker finns på vänstersidan. I slutet av green lutar det väldigt mycket nedför vilket ger dig en risk att rinna av greenen om du är lång.