4

Par
4
Index
16
60
339m
57
333m
53
272m
48
272m
Orange
196m

4

Par
4
Index
16
60
339m
57
333m
53
272m
48
272m
Orange
196m

Hålbeskrivning

Utslag: 
Inspelet blir lättare från högerkant fairway.

Tänk på:
Inspel från högersidan blir svårt att få stopp på.