2

Par
3
Index
18
60
143m
57
124m
53
124m
48
114m
Orange
108m

2

Par
3
Index
18
60
143m
57
124m
53
124m
48
114m
Orange
108m

Hålbeskrivning

Utslag: 
Ett rakt slag  premieras  - bunker till höger och vatten till vänster.
Ett kort hål. Banans lättaste hål.

Tänk på:
Ta hänsyn till vinden.  Du står oftast i lä.