16

Par
4
Index
5
60
433m
57
397m
53
397m
48
310m
Orange
267m

16

Par
4
Index
5
60
433m
57
397m
53
397m
48
310m
Orange
267m

Hålbeskrivning

Utslag:
Ju mer höger du vågar slå desto kortare inspel har du. Men var försiktig för outen som sträcker sid längst hål 15:s fairway vilket betyder hela högersidan. Tjockruff på vänster sida.

Tänk på:
Greenen är upphöjd och kan vara svår att träffa. Out hela högersidan och tjockruff vänster på utslaget. Vid green är det out till vänster.