14

Par
3
Index
9
60
200m
57
177m
53
177m
48
153m
Orange
115m

14

Par
3
Index
9
60
200m
57
177m
53
177m
48
153m
Orange
115m

Hålbeskrivning

Tänk på:
Tjockruff till vänster och höger. Gräsbunker till höger om green och sandbunker till vänster. Långt par 3 hål. Kanske ta en klubba som är säker?