11

Par
4
Index
7
60
412m
57
376m
53
376m
48
310m
40
262m

11

Par
4
Index
7
60
412m
57
376m
53
376m
48
310m
40
262m

Hålbeskrivning

Utslag:
Vatten till höger bunker till vänster. Försök bara träffa fairway, sikta hellre mer vänster för att ta vatten ur spel.

Tänk på: 
Avrinning på högersidan green bakom greenbunken.